Tilbage

Fredagsbrev

Nr. 20. 31. årgang. Mandag d. 7/1 2011.

 

Skolens ansatte og ledelse vil gerne ønske jer alle et godt nytår. Vi glæder os til de spændende og gode oplevelser, som det nye år bringer, og håber på et godt og konstruktivt samarbejde om vores fælles skole. Godt nytår.

 

På mandag tager 7.kl. – 9.kl. på skitur til Norge. Eva, Karin og Knud tager med. Vi håber, at de får en god tur. Vi ser dem først igen til åbent hus den 15/1.

 

På torsdag starter skolesvømning for de ældste børn i børnehuset, bh.kl., 5.kl. og 6.kl. Vi kører fra skolen kl. 12.45. og forventer at være hjemme ca. 14.30. Ønsker man at stå af bussen, før den returnerer til skolen, skal man give besked til kontoret eller i fritteren. Har vi ikke modtaget besked fra forældrene, tages børnene med tilbage til skolen. Husk badetøj og et stykke frugt.

Denne svømmerunde fortsætter de næste 10 skoleuger, hvorefter 1.kl. – 4.kl. skal af sted. Indtil da skal 4.kl. fortsætte med idræt i 4.t om torsdagen.

 

Thise Vuggestue fyldte 1 år den 1. december 2010, og det skal naturligvis ikke gå ubemærket hen, da der er rigtig meget at fejre. Se bagsiden af fredagsbrevet.

 

Lørdag den 15. januar er der indskrivning af nye elever til skoleåret 2011/12. I den forbindelse har vi valgt at afholde et åbent-hus arrangement, ”Friskolens Dag”, for alle interesserede. Her kan forældre, familie og folk udefra få et indblik i vores hverdag og opleve skolens atmosfære. Derfor skal alle vores elever møde til morgensamling kl.09.00. Eleverne får fri kl. 12.00 efter en spændende og lærerig dag.

Som kompensation for at gå i skole en lørdag får eleverne fri mandag den 17/1. Skolen tilbyder pasning.

 

Der er stadigvæk mulighed for tilmelding til skolemælk.

 

Også vores veje og parkeringspladser er spejlglatte. Arne strør salt, men pas på alligevel. Skulle der være en forælder, som har mulighed for at hente nogle meter grus/strøsand, vil vi gerne, hvis I kontakter Arne.

 

Vores glemmekasse tømmes på mandag. 

 

Nye elever:

Fremover vil det blive offentliggjort i fredagsbrevet, når vi modtager en ny familie til skolen.

I denne uge har vi sagt velkommen til tre nye elever Alexander i bh.kl., Amalie i 2.kl. og Lisette i 5.kl. Vi ønsker dem velkommen og glæder os til at lære dem bedre at kende.

 

Fritteren:

Børnene har gang i mange aktiviteter efter en dejlig ferie, og det er rart at se, de er glade for at komme tilbage til hverdagen igen.

Knud har været på besøg, hvor han fortalte om skak. Se under m88.  De 25 fritterbørn lyttede meget interesseret og fik efterfølgende mulighed for at prøve spillet. Flere fra åbenskole kom og spillede med. De er altid velkomne.

Knud vil i januar, februar komme og lære os flere træk.

Vi har på mail sendt sedler ud til fritterbørnene vedrørende pasning mandag d. 17/1, da skolen er lukket, men vi tilbyder  pasning for tilmeldte børn. Husk at tilmelde jeres børn senest fredag d. 14/1. Børnene møder ind i børnehaven. Skulle der være enkelte af vores åbenskolebørn, der har behov for pasning den pågældende dag, kan man også tilmelde sig pasning i fritteren. Tilmeldingsseddel er udsendt på mail. Ellers henvend jer i fritteren.

 

M88:

Tak for kontingent 2010 – 2011.

Der var 25 til skak i tirsdag. Inden så længe laver vi en lille klub og spiller en turnering(7-runders Mondrad). Har I skak derhjemme, så spil lidt ”tillempet” for at lære trækkene.

 

 ______________________________________

 

 Thise Vuggestue fyldte 1 år den 1. december 2010 og det skal naturligvis ikke gå ubemærket hen, da der er rigtig meget at fejre.

 

-         1 års fødselsdag

-         Med vuggestuen har vi skabt 5 nye arbejdspladser i Thise

-         Vuggestuen er allerede udvidet fra 8 til 12 pladser

-         Vuggestuen får i 2011 et nyt lokale samt et nyt lækkert badeværelse

 

 

Alt dette fejre vi fredag den 14. januar 2011 fra kl. 15.00 -17.00  med stort ÅBENT HUS arrangement.

 

Der bliver fødselsdagskage i lange baner, hoppeborg og naturligvis en rundvisning samt mulighed for at møde både vuggestuens meget vellidte personale, bestyrelsen samt andre forældre.

 

ALLE ER VELKOMNE - vi glæder os til at byde indenfor.

 

TIL FORÆLDRE: Husk at der denne fredag kun er pasning til kl. 15.00

 

Tirsdag den 1. marts afholder Vuggestuen generalforsamling i glashuset kl. 18.30 - kom op sæt præg på dit barns hverdag.    

 Tilbage

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk