Tilbage

Fredagsbrev

Nr. 22. 31. årgang. Fredag 21/1 2011.

I lørdags var der indskrivning af nye elever til skoleåret 2011/12. I den forbindelse afholdt vi et åbent-hus arrangement, ”Friskolens Dag”, for alle interesserede. Der mødte mange forældre, familier og folk udefra op for at få et indblik i vores hverdag og for at opleve skolens atmosfære.

Det var en oplevelsesrig dag, og der blev indskrevet fem nye elever til den kommende børnehaveklasse.

 

Dagens startede ellers noget turbulent, da vi erfarede, at der lå 20 cm. vand på skolevejen og hallen var oversvømmet…., Men heldigvis tog en masse arbejdsomme og iderige forældre initiativet, og i løbet af formiddagen var hallen delvist  tørlagt og affugtere sat op. Mange tak for jeres hjælp. Det gjorde en forskel.  

 

Der er teater for tilmeldte børn tirsdag den 1. februar. Billetterne udleveres på mandag.

 

I eftermiddag afholder skolens bestyrelse en pædagogisk dag for skolens, børnehavens og vuggestuens ansatte samt bestyrelsesmedlemmer. Temaet for dagen er den anerkendende pædagogik, og oplægsholderen er den privatpraktiserende psykolog Finn Godrim. Temadagen afsluttes med nytårskur for ansatte og bestyrelser.

 

På torsdag starter 8.kl. og 9.kl. på arbejdet med deres projektopgave. Eleverne har i denne uge arbejdet med et overordnet tema og vil i den kommende uge vælge sig ind på deres interesse-områder. Arbejdet med projektopgaven vil blive afsluttet med en fremlæggelse af produktet og en evaluering.

 

Vores glemmekasse tømmes i næste uge, hvorefter tøjet sendes til Østeuropa.

 

Der er igen konstateret lus på skolen, så vi vil gerne bede jer om at kæmme jeres børn i weekenden.

 

I næste uge vil det onsdag og torsdag være muligt at købe madbilletter til skolefesten, der afholdes torsdag d. 10. februar. Eleverne får en indbydelse med hjem på mandag, og her vil I kunne læse mere.

 

Fritteren:

 

Børnene har nydt legetøjsugen.

 

Onsdag holder vi fødselsdag for januar børnene.

 

Husk tilmelding til pasning i vinterferien senest tirsdag 25. januar.

 

 

 

 Tilbage

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk