Tilbage

Fredagsbrev

Nr. 31. 30. årgang. Fredag den 16/4 2010.

I søndags blev vores elever fra 7.klasse konfirmeret i Thise Kirke. Det var en flot dag med forårets bedste vejr, og de unge mennesker strålede i deres flotte tøj. Efter en god nats søvn mødtes de mandag morgen til fælles morgenmad, hvorefter de tog videre til Aalborg og holdt en god Blå mandag, hvor der blev ”snoldet” og festet.

 

I går var der generalforsamling på skolen. Desværre var der et alt for ringe fremmøde, kun seks forældre var mødt op ud over bestyrelsen og de ansatte. Et så lille fremmøde er ikke godt, set i lyset af, at generalforsamlingen er stedet, hvor man kan ytre sig og konstruktivt deltage i sine børns skolegang, samtidig med at man får et indblik i skolens aktiviteter det forgangne år og planer for fremtiden.  

 

På generalforsamlingen var der beretninger fra formanden, skolelederen og en meget positiv beretning fra vores tilsynsførende. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et underskud, og gennemgik nogle af planerne for, hvordan vi kan undgå en gentagelse. Beretningerne og referat af generalforsamlingen kan læses på skolens hjemmeside fra på mandag.

 

Derudover var der valg til bestyrelsen. Der var genvalg til Ole Østergaard, Dorte Clausen og Karen Timm. Helle Jensen blev valgt i stedet for Erno Rantanen, som ikke genopstillede, og Peter Hansen blev valgt som suppleant. Tillykke til de genvalgte, nyvalgte og tak til Erno for hans indsats i bestyrelsen.

 

Til morgensamling hører vi en ny fortolkning af skabelsesberetningen. Det er en billedfortælling, som tager os med gennem de første dage i verdens historie. Det er meget spændende.

    

I onsdags havde 6.kl. besøg af UU-vejleder Niels Korsgaard. Sammen med Niels lavede hver enkelt elev et værdiskjold, hvor i de beskrev deres drømme for fremtiden og deres styrkesider.

 

I dag overnatter 7.kl. på skolen sammen med Else T. Else T. har sendt endnu en seddel med eleverne hjem i dag.

 

På mandag er der skolehjem samtaler i 1.kl. Forældrene er orienteret.  

 

På tirsdag er der generalforsamling i Thise Vuggestue kl. 19.00 på skolen.

 

På onsdag indkalder skolen forældrene i 7.kl. og 8.kl. til et fyraftensmøde kl. 17.30 om overbygningen. Her vil forældrene blive orienteret om skolens overbygningstilbud i det kommende skoleår. Eleverne får en invitation på mandag.

Samme aften kl. 18.30 er der instruktion i installation af internetbaserede læse – og skrivestøtte programmer for nogle forældre.

De pågældende forældre er blevet inviteret i et særskilt brev. De øvrige forældre vil bliver præsenteret for programmerne i det nye skoleår.  

 

På torsdag starter 7.kl. og 8. kl. på arbejdet med året musical. De har allerede forberedt sig godt til de kommende ugers arbejde, og man kan mærke, at de har glædet sig meget. Det bliver spændende, at se den endelige forestilling.

 

 

Fritteren:

 

Børnene har været aktive med at save og rive ved vores fine pilehytte. Der er godt gang i legen med gryder, potter og pander, og der laves blæverkager i stor stil. Har I gryder, køkkengrej eller l I ikke bruger, vil vi gerne overtage det.

Legehuset er et godt sted at lege skole, og børnene giver hinanden mange sjove beskeder på tavlen.

Derudover har vi har tryllet lidt med stofmaling og lavet kort.

 

Vi ønsker dragtposer til vores fine udklædningstøj, så det kan holde så længe som muligt.

 

Det strømmer ind med tilmeldinger til Sjov, Natur & Sport i uge 26. 35 børn, store og små, har allerede tilmeldt sig.

Husk sidste dag for tilmelding er mandag d. 26/4.

 

M88:

Der er affaldsindsamling på søndag. Mødested kl. 9.00 i Glashuset (kaffe og rundstykker og orientering)

Samme dag er der standerhejsning for sommerens vandsport. Mødested kl. 12.00 på stranden ved Sdr. Thise.

 

Fra Thise Vuggestue: Der kommer stadig flere børn. Nu mangler vi endnu en højstol (helst trip-trap).-

                                   og vil derfor gerne købe / låne én.

 

 Tilbage

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk